سه سطحی ریاضی و آمار3

نقد و بررسی : سه سطحی ریاضی و آمار3

کتاب جدید سه‌ سطحی ریاضی دوازدهم انسانی:
-طبق کتاب درسی جدید کتاب سه‌سطحی ریاضی دوازدهم انسانی نیزتشکیل شده از 3 فصل با عنوان‌های: آمار و احتمال، الگوهای خطی و الگوهای غیر خطی می‌باشد. در کتاب سه‌سطحی بنابر کتاب درسی جدید مبحث استدلال ریاضی که خود یک فصل کامل در کتاب نظام قدیم بود و شامل: استدلال تمثیلی، استقرایی، مثال نقض و … بود به طور کامل حذف شده است. هم‌چنین مبحث لگاریتم و روابط لگاریتیمی نیز حذف شده و تنها طبق سرفصل کتاب جدید به توابع نمایی و توان‌های گویا پرداخته شده است.در قسمت مدل‌سازی ریاضی نیز بخش بهینه‌سازی از چرخ سوالات خارج شده است و در عوض از مبحث جدید شمارش سوالات متعددی را در کتاب شاهد هستیم. در فصل اول ابتدا شاهد گلچینی از بهترین تست‌ها در مبحث ترتیب و ترکیب هستیم. در ادامه و در بحث احتمال نیز شاهد قرار گرفتن تست‌های ترکیبی جدیدی از احتمال هستیم. این دو بخش را می‌توان از مشکل‌ترین قسمت‌ها برای دانش‌آموزان تلقی کرد که در این کتاب با وجود تعداد بسیار زیاد سوالات دانش‌آموزان به خوبی از پس تسلط بر مطلب برخواهند آمد.-در فصل دوم با معرفی دنباله‌ها به سراغ دنباله‌های حسابی رفته و با وجود تعداد زیاد سوالات در زمینه‌ی محاسبه‌ی: مجموع جملات دنباله،اختلاف مشترک و جمله‌ی عمومی دنباله تمامی مباحث پوشش داده شده است.

-در فصل سوم نیز سوالات ابتدا به دنباله‌های هندسی و مباحثی مانند: جمله‌ی عمومی و مجموع جملات دنباله، سپس توان‌های گویا و در آخر تابع نمایی و مباحث رشد و زوال پرداخته است.در مجموع وجود سوالات بسیار زیاد از تیپ‌های گوناگون در این فصل نیز کمک بسیار زیادی به دانش‌آموزان برای تسلط بر الگوهای غیرخطی فراهم می‌کند.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “سه سطحی ریاضی و آمار3”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت