منطق تطبیقی

1 کالا

  • منطق تطبیقی

    منطق تطبیقی

    تماس بگیرید
    خرید کتاب منطق تطبیقی این کتاب از دیدگاه محتوایی وامدار نویسندگان، استادان، همکـاران و دانـشجویان بـسیاری است که با نوشتهها، آموزشها، پژوهشها، بحثها و دقتهای خود اندیشۀ مـرا بـه تکـاپو انداختند و مـرا واداشـتند تـا بـه تأمـل در سخنانـشان بپـردازم و کتـاب پـیش رو را بنگـارم. سپاسگزار تک تک آنها…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت