مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

1 کالا

  • مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

    مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مكتب‌ ها و گرايش‌ های تربيتی در تمدن اسلامی پژوهش در زمینه تعلیم و تربیت اسـلامى، به سـبک جدید و در راسـتاى بوم ىسـازى واسـلامى کردن دانش تربیت، در کشورهاى عربى سابقه بیشترى نسبت به ایران دارد. متفکران مســلمان کشــورهاى عربى، به ویژه مصــر، به عللى چند، از…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت