مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

1 کالا

  • مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

    مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مكاتب فلسفي و آراء تربيتي فلسفه و نظريه آموزش و پرورش در نيمه دوم قرن بيستم، به ويژه در دهه هـاى پايـانى اين سده، شاهد تغييرات و تحولات  دامنه دارى بوده است. پيشتر فلسفه و نظريه تعلـيم و تربيت عمـدتاً در چهـارچوب آراء مربيـان بـزرگ يـا اسـتلزامات تربيتـى…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت