معرفت‌ شناسی فضیلت

1 کالا

  • معرفت‌ شناسی فضیلت

    معرفت‌ شناسی فضیلت

    تماس بگیرید
    خرید کتاب معرفت‌ شناسی فضیلت معرفتشناسی فضیلت مجموعه رویکردهایی است به معرفتشناسی که برخلاف معرفتشناسی تحلیلـی بـرارزیابی معرفتی فاعل تمرکز دارد تا ارزیابی باور. تمایز این دو در این است کـه دومـی بـاورمحور اسـت و آندی گري فاعل محور. در نظریۀ فاعل محور بنیاديترین عنصر معرفتی فضیلت معرفتی است و تبیین معرفـت…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت