مسائل آموزش و پرورش ايران

1 کالا

  • مسائل آموزش و پرورش ايران

    مسائل آموزش و پرورش ايران

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مسائل آموزش و پرورش ايران امروزه بسیارى از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیـت کـه طرفـدار برداشـتى نـو و دیـدى تـازه در زمینـه اصلاحات آموزشى هستند، بر این باورند که برنامه ریزى اصلاحات به منظور تجدید نظـر اساسـى در عملکـرد گذشته و کنونى نظامهاى تعلیم و تربیت هر…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت