مربيان بزرگ ( تاريخ انديشه‌ های تربيتی )

1 کالا

  • مربيان بزرگ ( تاريخ انديشه‌ های تربيتی )

    مربيان بزرگ ( تاريخ انديشه‌ های تربيتی )

    تماس بگیرید
    خرید کتاب مربيان بزرگ ( تاريخ انديشه‌ های تربيتی ) باتوجه به سـابقة اسـتعماري كشـورهاي غربـي و ايـالات متحـده و نقـش ايـن كشورها در براندازي حكومت هاي ملي و مستقل و حمايت آنهـا از زمامـداران فاسـد وكودتاهاي نظامي، آيا مي توان كشورهاي به اصطلاح دموكراتيـك غربـي را حاميـان آزادي، دموكراسي،…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت