مديريت هنر و صنعت فرش ايران

1 کالا

  • مديريت هنر و صنعت فرش ايران

    مديريت هنر و صنعت فرش ايران

    تماس بگیرید
     خرید کتاب مديريت هنر و صنعت فرش ايران   گسترش روز افزون سازمان هاي تولیدي و بازرگانی فرش دستباف ایران ، موجباتی را براي استفاده بیشتر از دانش »مدیریت« در زمینه بهبود بهرهوري این صنعت به وجود آورده است. از طرفی براساس نظام آموزش دانشگاهی ،درسی به نام »مدیریت تولید…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت