تحول در نظريه هاي روابط بين الملل

1 کالا

  • تحول در نظريه هاي روابط بين الملل

    تحول در نظريه هاي روابط بين الملل

    تماس بگیرید
    خرید کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل روابط بين الملل(international relations) به عنـوان قلمـروي از حيـات اجتمـاعي درسطح جهاني از جذابيت زيادي در ميان قشرهاي فرهيخته و علاقه مند بـه موضـوعات عمومي برخوردار است. به نظر مي رسد كه كـم و بـيش هـر كسـي بـا هـر نـوع پيشـينه…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
ارسال رایگان کتب کمک درسی به تهران زیر 24 ساعت