دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

کارآفرینی و کسب و کار

کتاب برندگان کسب و کارها

مجموعه ی نویسندگاناحمد روستا

120,000 تومان

کتاب برندگان کسب و کارها

مجموعه ی نویسندگاناحمد روستا

120,000 تومان

25,000 تومان

کتاب در ستایش بطالت

برتراند راسل

25,000 تومان

28,000 تومان

کتاب مدیریت بازاریابی سیاسی

جنیفر لیز مارشمنت

28,000 تومان

19,000 تومان

کتاب میلیونر اتوماتیک

دیوید باخ

19,000 تومان

29,000 تومان

کتاب شما یک مغول هستید

تیفانی فام

29,000 تومان

85,000 تومان

کتاب انگیزش و نگرش های شغلی

مالک میرهاشمی

85,000 تومان

30,000 تومان

کتاب بیت کوین ، پول آینده

الیندا لارا

30,000 تومان