دسته بندی ورود کافه دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

هنر

اسرار درخت زندگی

راجر کوک

25,000 تومان

کتاب کتاب فیلم

مجموعه ی نویسندگاندنی لی

105,000 تومان

کتاب طبیعت و هنر

توماس کین کید

112,000 تومان

کتاب فانی و باقی

مجید اخگر

65,000 تومان

کتاب شب تاریک روح

شهزاد رحمتی

22,500 تومان

کتاب عکس و دیدن عکس

یوریک کریم مسیحی

95,000 تومان

کتاب رو در رو با اصغر فرهادی

اسماعیل میهن دوست

105,000 تومان

کتاب هنر هویت و سیاست بازنمایی

علیرضا صحاف زاده

35,000 تومان