دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات خارجی

18,000 تومان

کتاب مرگ / خدا

وودی آلن

18,000 تومان

22,000 تومان

کتاب حباب معلق

وودی آلن

22,000 تومان

99,900 تومان

کتاب ندای درون

وین دایر

99,900 تومان

فیلم همچون فلسفه

توماس ای وارتنبرگ

135,000 تومان

فیلم همچون فلسفه

توماس ای وارتنبرگ

135,000 تومان

96,000 تومان

کتاب صید ماهی بزرگ

دیوید لینچ

96,000 تومان

89,000 تومان

کتاب هملت شعر بیکران

هرولد بلوم

89,000 تومان

کتاب بیرون از مولینگار

جان پاتریک شنلی

10,000 تومان

کتاب بیرون از مولینگار

جان پاتریک شنلی

10,000 تومان

90,000 تومان

کتاب دختران روز دی

سارا رز

90,000 تومان

کتاب خانه

یانوش گلوواتسکی

20,000 تومان

کتاب خانه

یانوش گلوواتسکی

20,000 تومان

کتاب پنجره عقبی

استفان شارف

85,000 تومان

کتاب پنجره عقبی

استفان شارف

85,000 تومان

کتاب دوازده سال بردگی

سالومون نورثاپ

123,000 تومان

کتاب دوازده سال بردگی

سالومون نورثاپ

123,000 تومان

180,000 تومان

کتاب خاطرات سیلویا پلات

سیلویا پلات

180,000 تومان

16,500 تومان

برو دیدبانی بگمار

هارپر لی

16,500 تومان

18,000 تومان

برو دیدبانی بگمار

هارپر لی

18,000 تومان

شبکه آلیس

کیت کوئن

65,000 تومان

شبکه آلیس

کیت کوئن

65,000 تومان

159,000 تومان

کتاب بانوی دام گستر

کیت کوئن

159,000 تومان

72,000 تومان

کتاب آخرین کلکسیون

جین مکین

72,000 تومان

تنهایی بزرگ

مشخص نشده است

220,000 تومان

تنهایی بزرگ

مشخص نشده است

220,000 تومان

کتاب باغ زمستانی

کریستین هانا

49,000 تومان

کتاب باغ زمستانی

کریستین هانا

49,000 تومان

در دل طوفان

کریستین هانا

145,000 تومان

در دل طوفان

کریستین هانا

145,000 تومان

کتاب فقط پتی

جین وبستر

20,000 تومان

کتاب فقط پتی

جین وبستر

20,000 تومان

زنان قلعه

جسیکا شاتک

75,000 تومان

زنان قلعه

جسیکا شاتک

75,000 تومان

120,000 تومان

کتاب از خاک و خاکستر

امی هارمن

120,000 تومان

69,000 تومان

کتاب آپارتمان خیابان املی

کریستین هارمل

69,000 تومان

175,000 تومان

کتاب ما تمامش می کنیم

کالین هوور

175,000 تومان

حقیقت

کالین هوور

98,000 تومان

حقیقت

کالین هوور

98,000 تومان

کتاب خاطرات خانواده

کارولین براون

59,000 تومان

کتاب خاطرات خانواده

کارولین براون

59,000 تومان

88,000 تومان

کتاب صد و هشتاد ثانیه

جسیکا پارک

88,000 تومان

78,000 تومان

کتاب به خاطر لی لا

ابی گلاینز

78,000 تومان

نهم نوامبر

کالین هوور

68,000 تومان

نهم نوامبر

کالین هوور

68,000 تومان

کتاب هوای او

بریتنی سی چری

175,000 تومان

کتاب هوای او

بریتنی سی چری

175,000 تومان

دنیا بدون تو

جیل سانتوپولو

115,000 تومان

دنیا بدون تو

جیل سانتوپولو

115,000 تومان

35,000 تومان

کتاب نوری که از دست دادیم

جیل سانتوپولو

35,000 تومان

همه ی خوبی هایت

کالین هوور

98,000 تومان

همه ی خوبی هایت

کالین هوور

98,000 تومان

مخلوقات یک روز

اروین دی یالوم

70,000 تومان

مخلوقات یک روز

اروین دی یالوم

70,000 تومان

58,000 تومان

کتاب اتاق ورونیکا

آیرا لوین

58,000 تومان