دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات خارجی

کتاب قربانی

جویس کارول اوتس

83,000 تومان

کتاب قربانی

جویس کارول اوتس

83,000 تومان

145,000 تومان

کتاب شوهر کمونیست من

فیلیپ راث

145,000 تومان

کتاب بنیتو سرنو

هرمان ملویل

59,000 تومان

کتاب بنیتو سرنو

هرمان ملویل

59,000 تومان

51,000 تومان

کتاب یافتن لایلا

مگ الیسن

51,000 تومان

کتاب پر

ژاکلین وودسن

20,000 تومان

کتاب پر

ژاکلین وودسن

20,000 تومان

56,000 تومان

کتاب برفراز دریا

لزا لوویتس

56,000 تومان

کتاب جن گیر

ویلیام پیتر بلاتی

110,000 تومان

کتاب جن گیر

ویلیام پیتر بلاتی

110,000 تومان

کتاب اثر لاته

دیوید باخ

97,000 تومان

کتاب اثر لاته

دیوید باخ

97,000 تومان

قضیه اسپینوزا

اروین دی یالوم

190,000 تومان

قضیه اسپینوزا

اروین دی یالوم

190,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

110,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

110,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

185,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

185,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

260,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

260,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

150,000 تومان

درمان شوپنهاور

اروین دی یالوم

150,000 تومان

2,000 تومان

کتاب لبخند پای نردبان

هنری میلر

2,000 تومان

160,000 تومان

کتاب تنهایی الیزابت

ویلیام ترور

160,000 تومان

85,000 تومان

کتاب گزارش به کمیسر

جیمز میلز

85,000 تومان

11,500 تومان

کتاب ریشه سیاه مارینی

آگوست ویلسن

11,500 تومان

کتاب تب

والاس شان

10,000 تومان

کتاب تب

والاس شان

10,000 تومان

10,000 تومان

کتاب عزادار اجیر

والاس شان

10,000 تومان

18,500 تومان

کتاب سودازدگی زیدان

الکساندر همن

18,500 تومان

کتاب نقشه هایت را بسوزان

مجموعه ی نویسندگان

12,000 تومان

کتاب نقشه هایت را بسوزان

مجموعه ی نویسندگان

12,000 تومان

18,000 تومان

کتاب هوم بادی/کابل

تونی کوشنر

18,000 تومان

خدای دوزخ

سام شپرد

14,000 تومان

خدای دوزخ

سام شپرد

14,000 تومان

کتاب لیلیان و موزۀ مزه ها

اریکا بائورمایستر

60,000 تومان

کتاب لیلیان و موزۀ مزه ها

اریکا بائورمایستر

60,000 تومان

کتاب بعد از من

امیلی بلیکر

260,000 تومان

کتاب بعد از من

امیلی بلیکر

260,000 تومان

کتاب نقشه هایت را بسوزان

مجموعه ی نویسندگانرابین جوی لف

265,000 تومان

کتاب نقشه هایت را بسوزان

مجموعه ی نویسندگانرابین جوی لف

265,000 تومان

کتاب اینجا همه ی آدمها این جوری اند

مجموعه ی نویسندگانلوری مور

75,000 تومان

کتاب اینجا همه ی آدمها این جوری اند

مجموعه ی نویسندگانلوری مور

75,000 تومان

کتاب سگ

ویلیام ای بروئت

165,000 تومان

کتاب سگ

ویلیام ای بروئت

165,000 تومان

مرگ فروشنده

آرتور میلر

72,000 تومان

مرگ فروشنده

آرتور میلر

72,000 تومان

75,000 تومان

کتاب مرگ فروشنده

آرتور میلر

75,000 تومان

25,000 تومان

کتاب چشم اندازی از پل

آرتور میلر

25,000 تومان

پس از سقوط

آرتور میلر

42,000 تومان

پس از سقوط

آرتور میلر

42,000 تومان

110,000 تومان

کتاب اسیر سرنوشت

کالین هوور

110,000 تومان

گرسنگی

رکسان گی

45,000 تومان

گرسنگی

رکسان گی

45,000 تومان

گرسنگی

رکسان گی

45,000 تومان

گرسنگی

رکسان گی

45,000 تومان

22,000 تومان

کتاب عوارض جانبی

وودی آلن

22,000 تومان

علیه تفسیر

سوزان سونتاگ

105,000 تومان

علیه تفسیر

سوزان سونتاگ

105,000 تومان