دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات خارجی

کتاب خانه

دیوید استوری

9,500 تومان

کتاب خانه

دیوید استوری

9,500 تومان

کتاب زاغی

تد هیوز

80,000 تومان

کتاب زاغی

تد هیوز

80,000 تومان

13,000 تومان

کتاب چشمهایت را ببند و به انگلستان فکر کن

آنتونی ماریوتجان چپمن

13,000 تومان

کتاب بازی بزرگ

پیتر هاپکرک

185,000 تومان

کتاب بازی بزرگ

پیتر هاپکرک

185,000 تومان

کتاب روشنگری

شیلا استفنسن

25,000 تومان

کتاب روشنگری

شیلا استفنسن

25,000 تومان

کتاب صبح روان

کنستانتین کاوافی

85,000 تومان

کتاب صبح روان

کنستانتین کاوافی

85,000 تومان

33,000 تومان

کتاب اعترافات آگوستین

جیلین کلارک

33,000 تومان

58,000 تومان

کتاب باقی مانده های آشویتس

جورجو آگامبن

58,000 تومان

غرب غم زده

مارتین مک دونا

42,000 تومان

غرب غم زده

مارتین مک دونا

42,000 تومان

55,000 تومان

کتاب مراسم قطع دست در اسپوکن

مارتین مک دونا

55,000 تومان

کتاب مأمورهای اعدام

مارتین مک دونا

108,000 تومان

کتاب مأمورهای اعدام

مارتین مک دونا

108,000 تومان

17,000 تومان

کتاب یولیسس و عربی

جیمز جویس

17,000 تومان

کتاب این هنر شعر

خورخه لوئیس بورخس

38,000 تومان

کتاب این هنر شعر

خورخه لوئیس بورخس

38,000 تومان

کتاب خوابدیدگان بی اختیار

ژوزه ادوآردو آگوآلوسا

49,000 تومان

کتاب خوابدیدگان بی اختیار

ژوزه ادوآردو آگوآلوسا

49,000 تومان

کتاب ماهیگیران

چیگوزی اوبیوما

43,000 تومان

کتاب ماهیگیران

چیگوزی اوبیوما

43,000 تومان

کتاب درویش عاشق

حمور زیاده

45,000 تومان

کتاب درویش عاشق

حمور زیاده

45,000 تومان

کتاب روشنگری

لوید اسپنسر

35,000 تومان

کتاب روشنگری

لوید اسپنسر

35,000 تومان

سیاه برازنده ی توست

احلام مستغانمی

37,500 تومان

سیاه برازنده ی توست

احلام مستغانمی

37,500 تومان

125,000 تومان

کتاب پسرک روزنامه فروش

هانس دمی نیک

125,000 تومان

25,000 تومان

کتاب ادبیات و انقلاب

یورگن روله

25,000 تومان

38,000 تومان

کتاب شعرهای هشدار

اریش فرید

38,000 تومان

کتاب نیت خیر

فریدریش هولدرلین

90,000 تومان

کتاب نیت خیر

فریدریش هولدرلین

90,000 تومان

کتاب آنچه می ماند

فریدریش هولدرلین

85,000 تومان

کتاب آنچه می ماند

فریدریش هولدرلین

85,000 تومان

کتاب سکونت شاعرانه

فریدریش هولدرلین

75,000 تومان

کتاب سکونت شاعرانه

فریدریش هولدرلین

75,000 تومان

85,000 تومان

کتاب در جست وجوی یک پیوند

کارسن مک کالرز

85,000 تومان

کتاب آیدا

گرترود استاین

14,000 تومان

کتاب آیدا

گرترود استاین

14,000 تومان

42,000 تومان

کتاب همه پسران من

آرتور میلر

42,000 تومان

9,000 تومان

کتاب ماجرای نیمروز

کارل فورمن

9,000 تومان

40,000 تومان

کتاب کلیتون بیرد و سفر زیرزمینی اش

ریتا ویلیامز گارسیا

40,000 تومان

75,000 تومان

کتاب خانه ی هفت شیروانی

ناتانیل هاثورن

75,000 تومان

کتاب غریبه

جی دی سلینجر

83,000 تومان

کتاب غریبه

جی دی سلینجر

83,000 تومان

کتاب ریمی نایتینگل

کیت دی کامیلو

40,000 تومان

کتاب ریمی نایتینگل

کیت دی کامیلو

40,000 تومان

کتاب آخر داستان

لیدیا دیویس

45,000 تومان

کتاب آخر داستان

لیدیا دیویس

45,000 تومان