دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات خارجی

بینوایان - جلد 1

ویکتور هوگو

230,000 تومان

بینوایان - جلد 1

ویکتور هوگو

230,000 تومان

بینوایان - جلد 2

ویکتور هوگو

295,000 تومان

بینوایان - جلد 2

ویکتور هوگو

295,000 تومان

سرخ و سیاه

استاندال

385,000 تومان

سرخ و سیاه

استاندال

385,000 تومان

مادام کاملیا

الکساندر دوما

165,000 تومان

مادام کاملیا

الکساندر دوما

165,000 تومان

مادام کاملیا

الکساندر دوما

250,000 تومان

مادام کاملیا

الکساندر دوما

250,000 تومان

کتاب مادام کاملیا

الکساندر دوما

120,000 تومان

کتاب مادام کاملیا

الکساندر دوما

120,000 تومان

225,000 تومان

کتاب قلعه ی مالویل

روبر مرل

225,000 تومان

120,000 تومان

فاوست (تراژدی ،بخش اول و دوم) (گالینگور)

یوهان ولفگانگ فون گوته

120,000 تومان

فاوست (تراژدی ،بخش اول)

یوهان ولفگانگ فون گوته

31,000 تومان

فاوست (تراژدی ،بخش اول)

یوهان ولفگانگ فون گوته

31,000 تومان

فاوست (تراژدی ،بخش دوم)

یوهان ولفگانگ فون گوته

44,000 تومان

فاوست (تراژدی ،بخش دوم)

یوهان ولفگانگ فون گوته

44,000 تومان

49,000 تومان

کتاب انسان نیک سچوان

برتولت برشت

49,000 تومان

کتاب دور از خانه

سارو برایرلی

50,000 تومان

کتاب دور از خانه

سارو برایرلی

50,000 تومان

گرسنگی

کنوت هامسون

90,000 تومان

گرسنگی

کنوت هامسون

90,000 تومان

کتاب طبل حلبی

گونتر گراس

485,000 تومان

کتاب طبل حلبی

گونتر گراس

485,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

60,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

60,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

45,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

45,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

110,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

110,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

40,000 تومان

سیذارتا

هرمان هسه

40,000 تومان

680,000 تومان

جنگ و صلح (دو جلدی)

لئو تولستوی

680,000 تومان

480,000 تومان

کتاب جنگ و صلح (چهار جلدی)

لئو تولستوی

480,000 تومان

350,000 تومان

جنگ و صلح (دو جلدی)

لئو تولستوی

350,000 تومان

245,000 تومان

کتاب داستان زندگی یک زن

الزا مورانته

245,000 تومان

12 درصد تخفیف

1984

جورج اورول

175,000

154,000 تومان

1984

جورج اورول

175,000

154,000 تومان

1984

جورج اورول

195,000 تومان

1984

جورج اورول

195,000 تومان

1984

جورج اورول

60,000 تومان

1984

جورج اورول

60,000 تومان

1984

جورج اورول

140,000 تومان

1984

جورج اورول

140,000 تومان

1984

جورج اورول

180,000 تومان

1984

جورج اورول

180,000 تومان

1984

جورج اورول

168,000 تومان

1984

جورج اورول

168,000 تومان

1984

جورج اورول

118,000 تومان

1984

جورج اورول

118,000 تومان

1984

جورج اورول

165,000 تومان

1984

جورج اورول

165,000 تومان

1984

جورج اورول

25,000 تومان

1984

جورج اورول

25,000 تومان

1984

جورج اورول

145,000 تومان

1984

جورج اورول

145,000 تومان

کتاب دنیای قشنگ نو

آلدوس هاکسلی

95,000 تومان

کتاب دنیای قشنگ نو

آلدوس هاکسلی

95,000 تومان

145,000 تومان

کتاب تصویر دوریان گری

اسکار وایلد

145,000 تومان

کتاب کلیله و دمنه

اسماعیل هنرمندنیا

7,000 تومان

کتاب کلیله و دمنه

اسماعیل هنرمندنیا

7,000 تومان