دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه
منو

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات خارجی

95,000 تومان

کتاب آفتاب ایتالیا

ایزاک بابل

95,000 تومان

مردم فقیر

فئودور داستایوسکی

90,000 تومان

مردم فقیر

فئودور داستایوسکی

90,000 تومان

کتاب آدم زیادی

ایوان تورگنیف

95,000 تومان

کتاب آدم زیادی

ایوان تورگنیف

95,000 تومان

95,000 تومان

کتاب کلیله و دمنه

ابن مقفع

95,000 تومان

حدیث شطرنج

اشتفن تسوایک

21,000 تومان

حدیث شطرنج

اشتفن تسوایک

21,000 تومان

125,000 تومان

کتاب هومو فابر

ماکس فریش

125,000 تومان

20,000 تومان

کتاب زنان فنیقی

اوریپید

20,000 تومان

75,000 تومان

کتاب داستان های ماقبل تاریخ

آلبرتو موراویا

75,000 تومان

کتاب دور از خانه

نادر ابراهیمی

50,000 تومان

کتاب دور از خانه

نادر ابراهیمی

50,000 تومان

کتاب زاغی

محمدرضا آریان فر

22,000 تومان

کتاب زاغی

محمدرضا آریان فر

22,000 تومان

کتاب فرج بعد از شدت

ابوتراب خسروی

38,000 تومان

کتاب فرج بعد از شدت

ابوتراب خسروی

38,000 تومان

کتاب خانه

برزو سریزدی

2,500 تومان

کتاب خانه

برزو سریزدی

2,500 تومان

43,000 تومان

کتاب سربازان سالامیس

خاویر سرکاس

43,000 تومان

بندها

دومنیکو استارنونه

130,000 تومان

بندها

دومنیکو استارنونه

130,000 تومان

450,000 تومان

کتاب پرونده بالتیمور

ژوئل دیکر

450,000 تومان

کتاب مهتاب

اسماعیل کاداره

13,000 تومان

کتاب مهتاب

اسماعیل کاداره

13,000 تومان

95,000 تومان

کتاب جاده ی کمربندی

هانری بوشو

95,000 تومان

135,000 تومان

کیم جیانگ متولد 1982

چونام جو

135,000 تومان

کتاب بادام

وون پیونگ سون

120,000 تومان

کتاب بادام

وون پیونگ سون

120,000 تومان

94,000 تومان

کتاب کلیله و دمنه

مژگان شیخی

94,000 تومان

کتاب مردی از ژلاری

کویتا لگاتووا

22,000 تومان

کتاب مردی از ژلاری

کویتا لگاتووا

22,000 تومان

کتاب افی بریست

تئودور فونتانه

195,000 تومان

کتاب افی بریست

تئودور فونتانه

195,000 تومان

120,000 تومان

کتاب دفترهای مالده لائوریس بریگه

راینر ماریا ریلکه

120,000 تومان

استپ

آنتوان چخوف

88,000 تومان

استپ

آنتوان چخوف

88,000 تومان

145,000 تومان

کتاب رنج کشیدگان و خوارشدگان

فئودور داستایفسکی

145,000 تومان

هویت گمشده

ماکس فریش

45,000 تومان

هویت گمشده

ماکس فریش

45,000 تومان

55,000 تومان

کتاب بازی در سپیده دم و رویا

آرتور شنیتسلر

55,000 تومان

60,000 تومان

کتاب مرد غیر قابل اعتماد

یوستین گوردر

60,000 تومان

کتاب سلحشور نور

پائولو کوئیلو

160,000 تومان

کتاب سلحشور نور

پائولو کوئیلو

160,000 تومان

42,000 تومان

بچه‌های آخرالزمان

عزیز نسین

42,000 تومان

چرند پرند

علی اکبر دهخدا

165,000 تومان

چرند پرند

علی اکبر دهخدا

165,000 تومان

110,000 تومان

کتاب سه نفر در برف

اریش کستنر

110,000 تومان

155,000 تومان

کتاب عارف جان سوخته

نهال تجدد

155,000 تومان

کتاب دنیا زاد

می تلمسانی

45,000 تومان

کتاب دنیا زاد

می تلمسانی

45,000 تومان

22,500 تومان

کتاب اسم مستعار پروانه

احلام بشارت

22,500 تومان

کتاب الفبای مردگان

هادی خورشاهیان

14,000 تومان

کتاب الفبای مردگان

هادی خورشاهیان

14,000 تومان

کتاب رمان نانوشته

شقایق جعفری جوزانی

40,000 تومان

کتاب رمان نانوشته

شقایق جعفری جوزانی

40,000 تومان