دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات ایرانی

کتاب کوچک خواب

پاول ویلسون

2,000 تومان

کتاب کوچک خواب

پاول ویلسون

2,000 تومان

50,000 تومان

چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند

باربارا پیزالن پیز

50,000 تومان

80,000 تومان

کتاب چیستی فمینیسم

کریس بیسلی

80,000 تومان

25,000 تومان

کتاب گفتارهای قدرت

باری هیندس

25,000 تومان

45,000 تومان

کتاب اندیشه سیاسی کارل پوپر

جرمی شی یرمر

45,000 تومان

120,000 تومان

کتاب فوکو و گفت و گوی اجتماعی

کریستوفر فالزن

120,000 تومان

9,000 تومان

فوکو و گفت و گوی اجتماعی

کریستوفر فالزن

9,000 تومان

3,500 تومان

کتاب کتاب کوچک آرامش

پاول ویلسون

3,500 تومان

کتاب سیاست

کنت میناگ

25,000 تومان

کتاب سیاست

کنت میناگ

25,000 تومان

کتاب مدرسه ی فیلم

ریچارد دی پپرمن

77,000 تومان

کتاب مدرسه ی فیلم

ریچارد دی پپرمن

77,000 تومان

کتاب جهانی شدن

مجموعه ی نویسندگانپاول کرک براید

70,000 تومان

کتاب جهانی شدن

مجموعه ی نویسندگانپاول کرک براید

70,000 تومان

195,000 تومان

کتاب زوج درمانی کوتاه مدت

کیم هالفورد

195,000 تومان

60,000 تومان

کتاب مشاوره ی شغلی و حرفه ای

ماری مک ماهون

60,000 تومان

بازیگر

آلن پیز و باربارا پیز

80,000 تومان

بازیگر

آلن پیز و باربارا پیز

80,000 تومان

کلیدهای طلایی

آلن پیز و باربارا پیز

30,000 تومان

کلیدهای طلایی

آلن پیز و باربارا پیز

30,000 تومان

18,000 تومان

کتاب بیش از اندازه است

پیتر والش

18,000 تومان

35,000 تومان

کتاب کاملا خودت باش

متیو کلی

35,000 تومان

55,000 تومان

کتاب زبان فرهنگ و هویت

فیلیپ رایلی

55,000 تومان

31,000 تومان

کتاب اصول ترجمه ی حقوقی

دبرا کائو

31,000 تومان

65,000 تومان

کتاب درآمدی بر تحلیل گفتمان

برایان پالتریج

65,000 تومان

130,000 تومان

کتاب فئودالیسم اطلاعات

پیتر دریهوس

130,000 تومان

دسته ادبیات ایرانی