دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه

رده سنی

دسته یندی ها

ادبیات ایرانی

5,500 تومان

کتاب شاید به جا آوردی

وحیده احمدی

5,500 تومان

کتاب پری بهانه ها

قادر طهماسبی

50,000 تومان

کتاب پری بهانه ها

قادر طهماسبی

50,000 تومان

22,000 تومان

کتاب سنگی برای هفت سنگ

سوری احمدلو

22,000 تومان

10,000 تومان

کتاب نوآوری و حیات شهری

شادناز عزیزی

10,000 تومان

کتاب نوآوری اجتماعی

علی مبینی دهکردی

72,000 تومان

کتاب نوآوری اجتماعی

علی مبینی دهکردی

72,000 تومان

کتاب نامه ای به معلم

هاله بادامیان

18,750 تومان

کتاب نامه ای به معلم

هاله بادامیان

18,750 تومان

9,000 تومان

کتاب کتاب شناسی مردم شناسی

محمد علی کرباسی

9,000 تومان

45,000 تومان

کتاب خبرنگاری بحران

حسن قربانی

45,000 تومان

کتاب رسانه شناسی

وحید محمدپور

75,000 تومان

کتاب رسانه شناسی

وحید محمدپور

75,000 تومان

کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی

مجموعه ی نویسندگاننگین سنگری

97,000 تومان

کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی

مجموعه ی نویسندگاننگین سنگری

97,000 تومان

کتاب سیاست اجتماعی

غلامرضا غفاری

25,000 تومان

کتاب سیاست اجتماعی

غلامرضا غفاری

25,000 تومان

40,000 تومان

کتاب مجله هفتگی کرگدن 138

مشخص نشده است

40,000 تومان

40,000 تومان

کتاب مجله هفتگی کرگدن 139

مشخص نشده است

40,000 تومان

70,000 تومان

کتاب مجله هفتگی کرگدن 142

مشخص نشده است

70,000 تومان

85,000 تومان

کتاب زبان، بافت و متن

مایکل هلیدی

85,000 تومان

245,000 تومان

کتاب حل مسئله اجتماعی

جعفر قوام دوست

245,000 تومان

50,000 تومان

کتاب زندگی در وضعیت سفید

داود محمدی فرد

50,000 تومان

کتاب طراحی فراگیر

ادوارد استاینفلد

85,000 تومان

کتاب طراحی فراگیر

ادوارد استاینفلد

85,000 تومان

22,000 تومان

کتاب بی پرده با ماه

عباس نادری

22,000 تومان

120,000 تومان

کتاب زمزمه های یک شب سی ساله

ایرج جنتی عطائی

120,000 تومان

کتاب از آینه تا ماه

جواد جعفری نسب

35,000 تومان

کتاب از آینه تا ماه

جواد جعفری نسب

35,000 تومان

کتاب عشق سالگی

کبری موسوی قهفرخی

49,000 تومان

کتاب عشق سالگی

کبری موسوی قهفرخی

49,000 تومان

کتاب مرا صدا کردی؟

لیلا حسین نیا

20,000 تومان

کتاب مرا صدا کردی؟

لیلا حسین نیا

20,000 تومان

کتاب مرز ما عشق است

محمدمهدی شفیعی

25,000 تومان

کتاب مرز ما عشق است

محمدمهدی شفیعی

25,000 تومان

کتاب مدیترانه

زهره شکوری راد

12,000 تومان

کتاب مدیترانه

زهره شکوری راد

12,000 تومان

9,500 تومان

کتاب مخالف خوانی

جواد زهتاب

9,500 تومان

کتاب رقص مرگ برگ ها

اقبال بنی عامریان

17,000 تومان

کتاب رقص مرگ برگ ها

اقبال بنی عامریان

17,000 تومان

کتاب ریزه های شن

پریوش ملکشاهیان

3,400 تومان

کتاب ریزه های شن

پریوش ملکشاهیان

3,400 تومان

15,000 تومان

کتاب تنها کلاغ ها می دانند

آنوتا صالحیان

15,000 تومان

دسته ادبیات ایرانی