کتاب های برتر از زندگینامه افراد موفق

پنج کتاب برتر از زندگینامه افراد موفق

درواقع خواندن کتاب های زندگینامه به ما نشان می‌دهند که موفقیت شانسی و اتفاقی نیست و می‌تواند برای هر فردی که در مسیری درست گام بر می‌دارد، اتفاق بیفتد

ادامه مطلب

کتاب هایی که جنگ را در دنیا متوقف خواهند کرد

پنج کتابی که جنگ را در دنیا متوقف می کنند

جهانی‌ سرشار از صلح‌ و عدالت‌ و امنیت، آرزوی‌ بشر در همه‌ دوران‌ها بوده‌ و جهان‌ امروز نیز بیشتر ازهمیشه، بدان‌ محتاج‌ است.

ادامه مطلب