دسته بندی ورود مجله دوجلدی خانه
منو

رده سنی

دسته یندی ها

کتاب ریشه در آب

فاطمه سادات عظیمی فر

149,000 تومان

کتاب ریشه در آب

فاطمه سادات عظیمی فر

149,000 تومان

دفتر ثبت خوشبختی من

مونا کاکاوند و پیروز بشر دوست

195,000 تومان

دفتر ثبت خوشبختی من

مونا کاکاوند و پیروز بشر دوست

195,000 تومان

200,000 تومان

کتاب نیمه تاریک وجود

دبی فورد

200,000 تومان

10 درصد تخفیف

295,000

265,500 تومان

کتاب وقتی نیچه گریست (جلد سخت)

اروین دی یالوم

295,000

265,500 تومان

مغازه جادویی

جیمز دوتی

145,000 تومان

مغازه جادویی

جیمز دوتی

145,000 تومان

توتالیتاریسم

هانا آرنت

320,000 تومان

توتالیتاریسم

هانا آرنت

320,000 تومان

تاملی در باب شادکامی و مثبت اندیشی

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم

85,000 تومان

تاملی در باب شادکامی و مثبت اندیشی

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم

85,000 تومان

کتاب زنان نیرومند

ایمی نیومارک

300,000 تومان

کتاب زنان نیرومند

ایمی نیومارک

300,000 تومان

5 درصد تخفیف

قلعه حیوانات

جورج اورول

55,000

52,250 تومان

قلعه حیوانات

جورج اورول

55,000

52,250 تومان

کتاب داستان گل حسرتی

محمد گودرزی دهریزی

45,000 تومان

کتاب داستان گل حسرتی

محمد گودرزی دهریزی

45,000 تومان

60,000 تومان

کتاب مجله فرهنگ امروز 34

مشخص نشده است

60,000 تومان

تحصیل در دانشگاه زندگی

دکتر علیرضا آزمندیان

65,000 تومان

تحصیل در دانشگاه زندگی

دکتر علیرضا آزمندیان

65,000 تومان

10 درصد تخفیف

شب امتحان فارسی هشتم خیلی سبز

مهدی کرانی,آذین محمد زاده

0

0 تومان

شب امتحان فارسی هشتم خیلی سبز

مهدی کرانی,آذین محمد زاده

0

0 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان زیست شناسی

علیرضا زارع آلانقعلی روحانی

130,000 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان زیست شناسی

علیرضا زارع آلانقعلی روحانی

130,000 تومان

10 درصد تخفیف

0

0 تومان

سه سطحی فارسی دهم قلم چی

مشخص نشده است

0

0 تومان

12 درصد تخفیف

کتاب جادوی فکر بزرگ

دیوید جوزف شوارتز

150,000

132,000 تومان

کتاب جادوی فکر بزرگ

دیوید جوزف شوارتز

150,000

132,000 تومان

کتاب مردم چیست؟

مجموعه ی نویسندگان

115,000 تومان

کتاب مردم چیست؟

مجموعه ی نویسندگان

115,000 تومان

190,000 تومان

کتاب افسانه کاریزما : هنر جذاب بودن

اولیویا فاکس کابان

190,000 تومان

335,000 تومان

کتاب تئوری انتخاب

ویلیام گلسر

335,000 تومان

کتاب آموزش جامع photoshap 2022

سید بهزاد عطیفه پور

310,000 تومان

کتاب آموزش جامع photoshap 2022

سید بهزاد عطیفه پور

310,000 تومان

1,936,000 تومان

کتاب های پیشنهادی خانم فاطمه سادات عظیمی برای نوروز 1402

پیشنهاد خانم فاطمه سادات عظیمی فر

1,936,000 تومان

12 درصد تخفیف

1984

جورج اورول

175,000

154,000 تومان

1984

جورج اورول

175,000

154,000 تومان