جشنواره هدیه ماندگار

ارسال رایگان کتاب از ده ناشر معتبر که عبارتند از

 

  1. بهار سبز
  2. میلکان
  3. قطره
  4. برات
  5. لیوسا
  6. کوله پشتی
  7. ثالث
  8. آرایان
  9. نگاه نوین
  10. متفرقه